Oferta

Poza programem MEN codziennie prowadzimy w ramach czesnego:
 

Edukacja przyrodnicza (sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, budzenie świadomości
ekologicznej, tworzenie mini laboratoriów, obserwowanie zmian w przyrodzie).

Zajęcia z języka angielskiego (2 razy w tygodniu) prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela:

– zajęcia polegają na wspólnym śpiewaniu piosenek, powtarzaniu wierszyków, odgrywaniu scenek,
uczestnictwo w grach i zabawach ruchowych. Na zajęciach kładzie się nacisk na naukę mówienia
i rozumienia ze słuchu.

Basen – zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora pływania (raz w tygodniu)

Rytmika (dwa razy w tygodniu)

Religia (dwa razy w tygodniu, dla chętnych)

Elementy informatyki (dwa razy w tygodniu)

Zajęcia sportowe (raz w tygodniu)

Stała opieka pedagoga

Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

1. Metody twórcze w wychowaniu fizycznym w przedszkolu:

– Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
– Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów
– Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone

2. Metody aktywne w przedszkolnej edukacji muzycznej rytmika Carla Orffa

3. Bajkoterapia

4. Technika relaksacji Edmunda Jacobsena

5. Elementy dziecięcej matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńska

6. Elementy Pedagogiki Marii Montessori

W trakcie zajęć na sali przebywa wychowawca i osoba prowadząca zajęcia dodatkowe. Zajęcia są zintegrowane z rytmem dnia przedszkolaków dostosowane do potrzeb i wieku dzieci, mają formę zabawy. Plan dnia skonstruowany jest w taki sposób, aby dzieci miały dużo czasu na zabawy dowolne, które są dla przedszkolaków najważniejszą formą prawidłowego rozwoju. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, mogą odreagować swoje problemy.

ATRAKCJE

Przedstawienia teatralne, koncerty lub wizyty ciekawych gości (policjanta, weterynarza, strażaka), Wspólnie Świętujemy Pasowanie na Przedszkolaka, Halloween, Andrzejki, Mikołajki, Wigilię, Bal karnawałowy, Dzień Babci, Dziadka, Powitanie Wiosny, Wielkanoc, Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka pragnąc poszerzyć horyzonty naszych przedszkolaków, raz w miesiącu organizujemy wyjazd do teatru, muzeum, stadniny koni, gospodarstwa agroturystycznego, zoo (dodatkowe koszty). Przedszkole zatrudnia nauczycieli z kwalifikacjami zawodowymi, którzy nadal chętnie doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach. Wspólną cechą wszystkich naszych nauczycieli jest zaangażowanie w kontakt z dziećmi i ich rodzicami, troskliwość, cierpliwość i szacunek dla indywidualności każdego dziecka. Nadzór pedagogiczny pełni dyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych.

>>pobierz<<